دایرکت مارکتینگ

دایرکت مارکتینگ

دایرکت مارکتینگ:یه نوع بازاریابی جدید هست که گاهی اوقات از اون با نام بازاریابی مستقیم هم یاد میشه. ارتباط اون با مشتریان به صورت مستقیم هست. این بازاریابی از طریق برقراری ارتباط مستقیم مشتریان جدید رو جذب و مشتریان قدیمی را  بیشتر حفظ میکنه. بازاریابی مستقیم رو میشه به راحتی و اسونی و با استفاده […]