اخبار: خبر اطلاعاتی دربارهٔ وقایع جاری است که از طریق رسانه‌های مختلف ارائه می‌شود مانند: چاپ خبر، پخش زنده، ارتباطات الکترونیکی، یا از طریق شهادت ناظران و شاهدان رویدادها.

موضوعات مشترک گزارش‌ها شامل جنگ، دولت، سیاست، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، تجارت، مد و سرگرمی و همچنین رویدادهای ورزشی، رویدادهای عجیب و غریب یا غیر معمول است. اعلامیه‌های دولتی، در مورد تشریفات سلطنتی، قوانین، مالیات، بهداشت عمومی، حوادث و جنایتکاران، از زمان‌های بسیار قدیم اخبار لقب گرفته‌اند. تحولات فن آوری و اجتماعی سرعت انتشار اخبار را افزایش داده و بر محتوا و شیوه ی ارائه ی آن نیز تأثیر گذاشته‌است.

خبر، رویدادی است که در زمان یا زمان‌هایی ، در مکان یا مکان‌هایی، توسط فرد یا افرادی، به دلیل یا دلایلی و به شیوه‌ای، اتفاق افتاده. نویسندهٔ خبر برای انتقال درست مضمون هر رویداد، بایستی ۶ عنصر کلیدی را در تنظیم خبر، در نظر داشته باشد.

عنصرهای تشکیل دهنده ، عناصری هستند که در ادبیات روزنامه نگاری به آنها

Five Ws and one H می‌گویند و شامل:

-چه کسی؟

-کجا؟

-چه چیزی؟

-چه وقت؟

-چرا؟

-چطور؟؛ می‌شوند.

این شش عنصر، تشکیل دهنده اطلاعات مخاطب درباره خبر هستند. بنابراین بایستی شش عنصر در متن گزارش درباره واقعه وجود داشته باشد تا گیرنده به آگاهی کامل دست پیدا کند. البته برخی  گزارش‌ها ممکن است یک یا دو و حتی سه مورد از این عناصر را نداشته باشد.

همیشه به یاد داشته باشین که اخبار رو از چه کسی و چه منبع معتبری دریافت میکنید و گول شایعات رو نخورید موفق و پبروز باشید.