گیمیفیکیشن چیه؟

گیمیفیکیشن چیه؟

گیمیفیکیشن معانی مختلفی تو زبان فارسی داره که برخی از این معانی عبارتند از: بازی سازی، بازی افرینی و بازکاری که ترجمه شده . منظور از گیمیفیکیشن یعنی تعامل بیشتر، شاد بودن فضا و تاثیر گذاری اون بر رفتارهاست. در واقع گیمیفیکیشن یعنی کارهایی که جنبه بازی ندارن رو با بازی انجام بدیم . سلام خدمت […]